Wij vinden het erg fijn dat u als klant bij ons uw mooie producten wilt bestellen. Wij geven echter ook veel om uw privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onze website en diensten. Wij beveiligen uw gegevens goed. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze website bezoekt worden persoonsgegevens verzameld om u zodoende optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij doen er alles aan om onze website optimaal te beveiligen. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het bezorgen van de bestelling. Ook om retouren te kunnen verwerken hebben we persoonsgegevens nodig. Ook om als klantenservice te kunnen bieden hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden die noodzakelijk zijn om uw bestelling op een correcte manier af te kunnen handelen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gethost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gethost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Gethost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Gethost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel welke de wederdiensten van PostNL gebruikt voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Excel. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Wij slaan uw gegevens met betrekking op uw bestelling op een beveiligde externe memorystick.

In voorkomende gevallen kan Basi op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Voor de belastingdienst dienen we de administratie 7 jaar te bewaren.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Gethost. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Gethost heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Gethost is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. U kunt ons altijd vragen welke gegevens van jou worden verwerkt. U kunt hiervoor een email sturen aan ons. Uiteraard kunt u ons ook een email sturen als u uw gegevens wilt laten aanpassen. Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen, dan heeft u daar recht op. Als u ons een email stuurt, dan vragen we uw emailadres en aanvullende gegevens, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat u het echt bent. Het is wel belangrijk dat u dan zelf de bestelgegevens bewaard. Door aan te melden bij Basi of gebruik te maken van onze website www.basi-honden-benodigdheden.nl ga je akkoord met onze Privacy verklaring en tevens gaat u dan akkoord met het gebruiken van uw gegevens door ons als Basi. Basi behoudt zich het recht de Privacy verklaring aan te passen.